Rizzo Ratten Opvang.

Zomaar uit het niks loopt een ratje ineens met een scheve kop. Ook lopen ze dan vaak wat onzeker. Dit komt over het algemeen door een ontsteking in het middenoor van je ratje. Die ontsteking kan onder andere door bacteriën, virussen of poliepen ontstaan. Een poliep is een langwerpig meestal goedaardig gezwelletje. Door die ontsteking in die kleine ruimte neemt de druk toe. Dit geeft veel pijn. Daarnaast ligt het evenwichtsorgaan van de rat. Het evenwichtsorgaan bestaat uit 3 halve cirkels met daarin vloeistof. Als je beweegt zorgt de beweging in die cirkels ervoor dat je weet wat onder en boven is en wat links en rechts is. De reden dat je duizelig wordt als je snel ronddraait is omdat die vloeistof nog beweegt als je al gestopt bent met draaien. Zodra er druk op die cirkels komt gaat de vloeistof bewegen en lijkt het alsof je in een draaimolen zit, dit gebeurd dus zodra er ontsteking plaatsvindt in het gebied rondom het evenwichtsorgaan, zoals het middenoor. Hoe meer druk, hoe harder de vloeistof beweegt, hoe erger de draaimolen.

  

Hoe langer gewacht wordt met behandeling, hoe meer schade er kan optreden en hoe lastiger het wordt om de patiënt te genezen. Als men er tijdig bij is, is de kans op genezing groot, soms blijft alleen het hoofd iets scheef staan omdat het evenwichtsorgaan beschadigd is. Voor de behandeling gestart wordt moet goed in het oor gekeken worden om te kijken of er geen poliepen aanwezig zijn. Als die er zijn moeten deze verwijderd worden en daarnaast bestaat de behandeling uit antibiotica en pijnstilling.